Colofon

PlanetCare d.o.o.

Stegne 21
1000 Ljubljana - Slovenië - EU

CEO: Mojca Zupan

E-Mail: hello@planetcare.org
Domein: planetcare.org

Handelsregisternummer: 3925501000
BTW-nummer: SI47707470

© De inhoud van onze internetpagina's is in hoge mate auteursrechtelijk of door andere nevenrechten beschermd. Het kopiëren, downloaden, verspreiden en opslaan van deze inhoud, met uitzondering van caching (tijdelijke opslag ten behoeve van weergave in de internetbrowser) in het kader van het bezoeken van onze internetpagina's, is niet toegestaan zonder toestemming van de betreffende auteursrechthebbende. Een uitzondering geldt voor inhoud die uitdrukkelijk bestemd is om te worden gedownload. In dit geval is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik voor persoonlijke doeleinden. Voor elke verdere vermenigvuldiging, publicatie, verspreiding, terbeschikkingstelling aan het publiek of andere exploitatie is de toestemming van de betreffende rechthebbende vereist.

Privacybeleid
Algemene voorwaarden
Verzendingsbeleid
Restitutiebeleid